Najnowsze dane na temat koronawirusa w Gminie Proszowice

Grafika przedstawia informacje na temat koronawirusa w Gminie Proszowice na dzień 05.11.2020 r.

Informacje na temat koronawirusa w Gminie Proszowice (Stan na dzień 05.11.2020 r.):

  • liczba potwierdzonych przypadków – 235 (w tym 131 są ozdrowieńcami)
  • liczba osób objętych kwarantanną z decyzji – 328
  • liczba osób objętych kwarantanną graniczną – 7
  • liczba osób zmarłych – 2.